ارائه فاکتور رسمی

ارائه فاکتور رسمی

 

شرکت فولاد آریا با ارائه فاکتور رسمی معتبر پس از پایان خرید به کلیه مشتریان خود زمینه را فراهم ساخته،

تا با امکان فروش به صورت مستقیم به مشتریان و پروژه های در حال اجرا که نیاز به خرید به صورت رسمی دارند،

بتواند کلیه امور مالی و مالیاتی را به صورت کاملا شفاف به مشتریان خود ارائه دهد .

کلیه کالاها و قیمت های مندرج در وب سایت فولاد آریا به همراه 9% مالیات بر ارزش افزوده و تمام شده می باشد.