انواع خم میلگرد + نکات مهم در خصوص خم میلگرد

انواع خم میلگرد و نحوه انجام آن یکی از مباحث مهم در آرماتوربندی است که هر مهندس عمران باید اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشد آیا قوانین و نکات آن را می دانید؟! در این مقاله موضوعات مختلف خم میلگرد از جمله محاسبه طول خم میلگرد، خم انتهایی میلگرد، خم استاندارد میلگرد، حداقل خم میلگرد و غیره را به طور کلی توضیح می دهیم.

انواع خم میلگرد

بازم به ذکر است که بدانید آرماتور یا آرماتور فولادی نقش مهمی در مقاومت سازه در برابر نیروهای مختلف کششی و فشاری دارد همچنین عناصر بتنی از نظر ظاهر، عملکرد و تحمل بار متفاوت هستند به همین دلیل باید از میلگرد در اشکال مختلف در آرماتور استفاده شود با خم کردن میلگرد می توان شکل مورد نظر را بسته به محل استفاده در میلگرد ایجاد کرد.

انواع میلگرد خم به شرح زیر است:

میلگرد راستا

این میلگرد راستا یا سیتکا برای جبران مقاومت کششی بتن در سازه های مختلف بتنی استفاده می شود و به صورت مفتولی می باشد این میلگرد یک شاخه با دو سر بیرون زده و دارای زاویه 90 درجه در امتداد میلگرد می باشد.

میلگرد خاموت در انواع خم میلگرد

خاموت یک آرماتور فولادی است که در سازه های بتن آرمه به ویژه تیرها و ستون های بتنی از طریق کشش بسته یا باز استفاده می شود برای جلوگیری از شکست زودرس سطح مقطع بلافاصله پس از ایجاد ترک مورب ناشی از برش خالص یا اثر همزمان برش و خم، سطح مقطع بتن باید به گونه‌ای تقویت شود که در برابر بازشدن مقاومت کند ترک های اریب دارد و به همین دلیل از آن استفاده می شود.

میلگرد ادکا

این میلگرد ادکا نوع دیگری از میلگرد خم است همچنین میلگردهای ادکا این مزیت را دارند که بر اساس معیارهای خاص می توانند اشکال مختلفی به خود بگیرند در سقف های تیرآهن به دلیل قرار گرفتن تیرها همیشه امکان جابجایی ناخواسته آنها وجود دارد.

میلگرد سنجاقک

این میلگرد برای مقاومت در برابر نیروی برشی استفاده می شود. پروفیل پیچ تقویت کننده شامل یک میله طولی است که دو سر آن در زوایای مختلف خم شده است. معمولا برای ساخت این میلگردها از آرماتورهای سایز 8، 10 و نوع AII استفاده می شود.

میلگرد رکابی در انواع خم میلگرد

رکاب یکی دیگر از انواع خم های مورد استفاده در انواع میلگرد است. از رکاب برای تثبیت میله های طولی یا عمودی در قالب دیوار استفاده می شود. اگر دو سر دمپر باز باشد به آن رکاب می گویند.

میلگرد خرک

خرک ها ها انواع دیگری از منحنی های میلگرد هستند. که عمدتا در داخل فونداسیون ها استفاده می شوند. بافل های خرک بیشتر در جاهایی قرار می گیرند که میلگرد زیادی وجود داشته باشد تا بتواند بار خود را تحمل کند. همچنین پوشش بالایی مناسب را فراهم کند این نوع میلگردها مقاومت بسیار کمی دارند یا می توان گفت مقاومتی ندارند.

نکات اساسی برای اجرای انواع میلگرد خم

قوانین و موارد مهمی در رایطه با خم میلگرد وجود دارد. بنابراین مقررات ملی ساختمان دو منبع قابل اعتماد برای استفاده در ایران هستند. بنابراین با توجه به مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان و مقررات بتن ایران (ABA)، برای انجام میلگرد خم استاندارد باید به نکات زیر توجه شود:

  • در تیرها و دالهای یک طرفه، میلگردهای خمی آجدار باید در فاصله معینی قرار گیرند. تا عرض و وسعت ترکها در ناحیه تحت کشش بتن کنترل شود.
  • تمام میلگردها باید خم سرد شوند مگر اینکه با تایید مهندس ناظر آرماتور خمیده شوند.
  • خم شدن آرماتورهای غوطه ور در بتن مجاز نیست. مگر اینکه در مدارک این موضوع قید شده باشد یا از مهندس ناظر مجوز صادر شده باشد.
  • میلگردهای تقویت کننده انواع میلگردهای خمی باید تا حد امکان توسط دستگاهی مجهز به تیغه خمیده به صورت مکانیکی خم شده. با سرعت ثابت عبور داده شوند به طوری که میزان خم میلگرد در قسمت خم شده یک شعاع خم ثابت باشد.
  • برای خم میلگرد باید از نوارهایی با قطر مناسب برای نوع فولاد استفاده شود.
  • از خم شدن میلگرد در دمای زیر ۵- درجه سانتی گراد خودداری کنید.
  • به طور کلی، باز و بسته شدن خم ها برای تغییر شکل میلگردهای تقویت کننده مجاز نیست. مگر در موارد استثنایی که توسط مقام ناظر مجاز است در این حالت تمام میلگردهای تقویت کننده باید از نظر ترک بررسی و کنترل شوند.
  • بافل های غیر موازی مانند خم های s یا خم های 1-6 باید قبل از قرار گرفتن در قالب خم شوند.