برآورد هزینه حمل

برآورد هزینه حمل و ارسال آهن آلات ساختمانی و صنعتی متفاوت به طور مثال ارسال بار های تخت – طویل به طول های 3 متری 6 متری و 12 متری متفاوت است که جهت ارسال هرکدام یک از مقاطع قیمت هزینه و نوع بارگیری متفاوتی دارد . هزنیه حمل و نقل از بنگاه تهران شامل […]