انواع میلگرد و کاربرد آنها

انواع میلگرد و کاربرد آنها

انواع میلگرد و کاربرد آنها ساخت و سازهای عمرانی دارای طیف گسترده ای از  مصالح هستند که در فعالیت های گوناگون  مورد استفاده قرار می گیرند. چه در مرحله فونداسیون، چه در اجرای سازه و چه در مرحله تکمیل، مصالحی وجود دارند که برای کیفیت نهایی ساختمان اهمیت فوق العاده ای دارند. یکی از این […]