خرید ورق ST 52

خرید ورق A ST 52

خرید ورق  ST 52 فولادها بر اساس میزان ترکیب شیمیایی و خواص خود به گروه های مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها گروه فولادهای آلیاژی با درصد کربن کم (کمتر از 0.25 درصد) با خاصیت بارز نرم بودن است. طبق استاندارد آلمان این گروه با نام DIN EN 10027 شناخته می شود که […]