پروفیل ساختمانی( معرفی، انواع، کاربرد)

پروفیل ساختمانی( معرفی، انواع، کاربرد)- fooladaria.com

پروفیل ساختمانی( معرفی، انواع، کاربرد) در حضور پروفیل های ساختمان، استحکام کششی، برشی و تسلیم سازه ها بسیار افزایش یافته و وزن کل ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. انواع مختلفی از پروفیل ها برای استفاده در قسمت های مختلف ساختمان تولید می شوند. هر شکل و هر پروفیل ساختمانی کاربرد خاص خود […]